>>> Διαβάστε το άρθρο της Αργυρό Βουδρούμπα στον Ελληνικό Κήρυκα

“I’ve been always motivated by a set of values – classical Greek values, and very contemporary ones – around the public good, around the way we express ourselves, around ‘filotimo’, hospitality and the way we welcome people in our home and into our critical spaces…”

>>> Read the translation of Argyro Vourdoumpa’s piece in the Greek Herald